Wie zijn we?

Algemeen
VV Volkegem is een voetbalvereniging aangesloten bij de KBVB met stamnummer 8988 en heeft geel en blauw als clubkleuren. De thuiswedstrijden van VVV A worden gespeeld op ons terrein in de wijk Hongerije te Ename. De thuiswedstrijden van de jeugd gaan door op het complex in de Pelikaanstraat 51. De trainingen vinden hoofdzakelijk plaats op het terrein in Leupegam, Lammekensstraat. De voetbalterreinen hebben als naam "Farmer Fox I, Farmer Fox II & Farmer Fox III", verwijzend naar onze erevoorzitter Etienne De Vos, in de volksmond 'boer Vos'. Onze club telt momenteel zo'n 330 leden, waarvan er zo'n 250 actieve sporters. De resterende leden zijn trainers, ploegafgevaardigden, vrijwillige medewerkers en bestuursleden. Die zorgen ervoor dat onze 18 ploegen in competitie alle faciliteiten, materialen en accommodatie ter beschikking hebben om hun hobby op een degelijke wijze te kunnen beoefenen.

Eerste elftallen

VV Volkegem beschikt momenteel over 2 "eerste elftallen". Beide komen tijdens het seizoen 2018-19 uit in vierde provinciale. VV Volkegem A komt in 4de provinciale B en VV Volkegem B in 4e provinciale C. Bovendien is er ook nog een beloftenteam (2de Reserven), een team U21 en een team van zondagreserven (3de Reserven).

Jeugdploegen
Wij hebben op vandaag in elke jeugdreeks minstens één ploeg in competitie. Hier zijn we erg trots op! Bovendien stijgt ieder jaar het aantal jeugdspelers binnen onze vereniging. Vanaf de start van hun voetbalcarrière doen we ons best om alle jonge talenten een degelijke opleiding te bieden. Ook het opvoedkundige aspect verliezen we niet uit het oog.
Missie & Visie

Volkegem heeft net als elke plaatselijke vereniging een specifieke opdracht en vindt daarin ook zijn voornaamste bestaansreden.Met ruim 300 aangesloten leden wil deze voetbalvereniging, naast de andere verenigingen, een belangrijke schakel zijn in het gemeenschapsleven van Volkegem zelf, maar intussen ook van de buurgemeenschappen Ename en Nederename. Net als de school, de jeugdbeweging, e.a. is het voetbal een ontmoetingsplaats van jong en oud. Bijgevolg vervult de club - net zoals elke andere sport-, jeugd- of culturele vereniging - een belangrijke sociale en opvoedkundige rol. Daarnaast betrachten we uiteraard via de trainingen en de wedstrijden de sportieve en de lichamelijke ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen, te stimuleren.

VV Volkegem wil staan voor (eigen) jeugd, voor gezonde sportiviteit, kameraadschap, ambiance,… én voor een beleid dat het mogelijk maakt om dit te realiseren. Wij maken er werk van.

Visie

VV Volkegem begeleidt en coacht elke (jonge) voetballer vanaf 5 jaar. Wij willen jeugdspelers uit de streek aantrekken en de ideale mogelijkheden aanbieden om hun talent te ontplooien.
Bij de keuze van opleiders en begeleiders en de omkadering is er veel aandacht voor kwaliteit. Daarnaast moeten de nodige logistieke omstandigheden gecreëerd worden om deze doelstellingen te kunnen realiseren.
We zijn bovendien een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet- voetballers, kortom mensen met een hart voor het voetbal in Oudenaarde. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij onze werking. Zonder hun inzet en engagement kan er geen voetbalplezier zijn voor spelers en begeleiders. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.