GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG, DISCRIMINATIE EN RACISME

Meldpunt

Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een diepgeworteld maatschappelijk probleem dat jammer genoeg ook in het voetbal regelmatig de kop opsteekt.

Als club veroordelen we elke vorm van discriminatie en racisme. Onze club wil een echte familieclub blijven waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Het is toch fantastisch om zien hoe onze kinderen plezier beleven aan samen spelen. Laat het ons zo houden.

Onze club engageert zich om een positieve en veilige voetbalomgeving te creëren, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Daarom roepen we iedereen op om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.

VV Volkegem onderschrijft daarom het actieplan ‘Come together’ van Voetbal Vlaanderen.


MELDPUNT VOETBAL VLAANDEREN

Om te kunnen inspelen op zaken die op en naast het terrein gebeuren heeft Voetbal Vlaanderen een meldpunt opgericht. Wil je in alle vertrouwen je verhaal kwijt?

Klik op het logo boven de tekst of op de link hieronder om naar het meldpunt van Voetbal Vlaanderen te gaan.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme

Je kan ook terecht op het meldpunt via meldpunt@voetbalvlaanderen.be of 02/4771222.


AANSPREEKPUNT PERSOONLIJKE INTEGRITEIT (CLUB API)Iedere voetballer heeft het recht om te voetballen in een veilige omgeving. Iedere speler/speelster heeft een grens. Grensoverschrijdend gedrag kan niet getolereerd worden, maar komt helaas ook in voetbal voor.

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan.

Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking, aanranding of verkrachting.

Grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, ...

Als club zeggen we UITDRUKKELIJK NEEN tegen dergelijk gedrag!

Om van VV Volkegem een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen centraal staan heeft onze club een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) aangesteld. Zo wil onze club ongewenst gedrag afraden en voorkomen en bijdragen aan een veilig en fun voetbalklimaat in onze club.

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Mocht je hier toch mee te maken krijgen dan zijn er verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan om ...

  • een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
  • te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
  • een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.


Mogelijke meldpunten

  • Club-API’ – Eric Van Eeckhout  eric.van.eeckhout2@telenet.be  0476 239878
  • Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;
  • De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712; Melden kan desgewenst anoniem.

Alle meldingen worden ernstig genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming !