Documenten

Infobrochure VV Volkegem

In deze infobrochure vind je alle nuttige info over VV Volkegem. Heb je toch nog vragen dan kan je een contactformulier invullen of contact opnemen met Thierry De Vos t.devos@skynet.be of 0475 30 82 23

Klik hier voor de infobrochure VV Volkegem

Sportongeval

Wat doen bij een sportongeval?

Klik hier voor medisch attest in te vullen door de behandelende geneesheer!


Attesten terugbetaling lidgeld via ziekenfonds

Als lid van een sportclub kan een deel van het lidgeld terugbetaald worden door uw ziekenfonds.

U vult een formulier in van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Dat vindt u op deze website hieronder of vraagt u bij uw  mutualiteit.
Het ingevulde formulier bezorgt u aan Luc of Thierry tijdens een training of wedstrijddag . Zij vervolledigen het document en geven het u onmiddellijk terug. U kan dan het ingevulde document afgeven aan het ziekenfonds van de speler.

Klik hieronder op het aanvraagformulier van uw mutualiteit.

Formulier CM

Formulier Bond Moyson - Solidaris

Formulier HELAN Ziekenfonds

Formulier Liberale Mutualiteit

Formulier Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Formulier Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen