Documenten

Sportongeval

Wat doen bij een sportongeval?

Formulier ongevalsaangifte

Attesten terugbetaling lidgeld via ziekenfonds

Als lid van een sportclub kan een deel van het lidgeld terugbetaald worden door uw ziekenfonds.

Wat moet u daarvoor doen?
U vult een van de onderstaande formulieren in van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Het ingevulde formulier bezorgt u aan onze secretaris, Thierry De Vos. De secretaris zal het document vervolledigen en terugbezorgen. De speler kan dan het ingevulde document afgeven aan zijn ziekenfonds.

Aanvraagformulieren:

Formulier CM

Formulier Bond Moyson

Formulier Onafhankelijk Ziekenfonds

Formulier Liberale Mutualiteit