PRIVACYVERKLARING

De Europese Commissie heeft in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als de GDPR, goedgekeurd. Deze verordening is effectief in voege sinds 25 mei 2018. Deze regelgeving wil in de groeiende digitale wereld zorgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

De GDPR regelgeving is ook van toepassing op voetbalclubs en vereist een verantwoord beheer van persoonsgegevens door de club. VV Volkegem neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens worden beheerd en beschermd met inachtneming van de wettelijke vereisten. De club voorziet afdoende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen. Het gebruik van Peepl als online communicatieplatform kadert hierin. Dit paltform maakt het voor ons mogelijk om de persoonsgegevens in een beveiligde omgeving te bewaren en te bewerken. We hebben onze trainers en ploegafgevaardigden opgedragen dit platform te gebruiken voor de communicatie met jullie.

We verwachten van alle leden dat ze de communicatie via deze weg geregeld checken en goed opvolgen.

VV Volkegem springt ook voorzichtig om met individuele foto's van de leden. Een eenvoudig verzoek per mail volstaat om foto's die op onze website gepubliceerd zijn te verwijderen.

De volledige privacyverklaring van VV Volkegem vindt u in bijlage. Daarin proberen we op een begrijpelijke manier ons privacybeleid te beschrijven. Je kan de privacyverklaring raadplegen door onderstaande link aan te klikken.

Privacyverklaring VV Volkegem