Tussenkomst van het ziekenfonds in het lidgeld bij een sportclub

Als lid van een sportclub kan een deel van het lidgeld terugbetaald worden door uw ziekenfonds.

Wat moet u daarvoor doen?

U vult een het formulier in van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Dat vindt u op deze website onder 'DOCUMENTEN'. Het ingevulde formulier bezorgt u aan tijdens een training of wedstrijddag aan Thierry De Vos. Zij vervolledigen het document vervolledigen en geven het u onmiddellijk terug. De speler kan dan het ingevulde document afgeven aan zijn ziekenfonds.