Wat te doen bij een sportongeval?

Aangifte van sportongeval

In het kader van de GDPR-wetgeving worden de sportongevallen door de G-C of een gemandateerde digitaal aangegeven via e-kickoff om te vermijden dat "gevoelige" gegevens (medische attesten, enz.) via e-mail worden doorgegeven.

PROCEDURE

 1. Gebeurt het ongeval op training of bij een thuiswedstrijd: Vraag aan Luc Dekens of aan Thierry De Vos om digitaal aangifte te doen van het ongeval. U ontvangt dan meteen een medisch getuigschrift dat je door de behandelende geneesheer verder laat invullen!  
 2. Ben je op verplaatsing of zijn Luc of Thierry niet in de buurt? Vraag aan je ploegafgevaardigde of trainer een blanco medisch getuigschrift of druk zelf het formulier medisch getuigschrift sportongeval af.
 3. Laat het medisch getuigschrift aanvullen door de dokter. Indien er kine nodig is, laat je dit  zeker noteren ! Vraag de behandelende arts om zeker voldoende kinébeurten in te vullen zelfs al lijkt op het eerste zicht geen kiné nodig.
 4. Bezorg het ingevulde medisch getuigschrift zo gauw mogelijk aan Luc Dekens. Indien nog geen digitale aangifte werd gedaan dan gebeurt dit nu. Laattijdige aangiften worden door de verzekering van de voetbalbond geweigerd!!
 5. Indien er toch kiné zou nodig zijn en dit is niet genoteerd op het aangifteformulier, of je hebt bijkomende kiné nodig, dan dien je dit VOORAF aan te vragen . Je bezorgt hiervoor een kopie van het doktersvoorschrift aan Luc Dekens die de aanvraag aan de verzekering zal doen.
 6. De kiné zal maar terugbetaald worden vanaf de datum die op je toestemming van je ontvangstbewijs staat.
 7. Wanneer je aangifteformulier aanvaard wordt door de verzekering zal je via het secretariaat een ontvangstbewijs krijgen. Je dient dit ontvangstbewijs zorgvuldig te bewaren tot je genezen bent en/of weer mag spelen. Bij genezing of herspelen laat je het voorziene vak door een dokter valideren.

TERUGBETALING

 • Laat je eerst terugbetalen door je mutualiteit en desgevallend je hospitalisatieverzekering. Je vraagt aan je mutualiteit een overzicht van de tussenkomst en de bedragen die ten laste blijven van de verzekerde.
 • Bezorg aan Luc Dekens:
  • het ingevuld en ondertekend ontvangstbewijs
  • het overzicht van de mutualiteit en/of facturen van het ziekenhuis met vermelding van de kosten ten laste van de patiënt (opleg)
  • andere ORIGINELE facturen die ten laste blijven van je zelf
 • na ontvangst van deze documenten wordt het verschuldigde bedrag op onze rekening-courant bij Voetbal Vlaanderen overgeboekt en ontvangt het secretariaat een overzicht van de terugbetaling.

Zo gauw mogelijk na ontvangst, betalen we u het verschuldigde bedrag uit via overschrijving op uw rekening! Gelieve uw rekeningnummer aan het profiel van uw zoon of dochter in te vullen of aan het secretariaat te bezorgen.